SKELBIMAI » Projektas

Įgyvendinamas projektas „Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“

 

 

2019 m. sausio 10 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0007 „Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kuria projektui skirta 210 928,65 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 18 611,34 Eur, Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 18 611,36 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Bendra projekto vertė – 248 151,35 Eur. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projektu „Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ bus siekiama pagerinti Šalčininkų rajono tikslinės grupės - 7954 asmenų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Siekiant sumažinti aukštą gyventojų mirtingumą nuo kraujotakos sistemos, galvos smegenų kraujotakos ligų, planuojama įsigyti medicininę įrangą bei aprūpinti transporto priemone, skirta pacientams lankyti namuose. Planuojama atlikti infrastruktūros modernizavimą: Turgelių abmulatorijos šeimos gydytojų, Šalčininkų pirminės sveikatos centro EKG kabineto remonto darbus.

Įgyvendinant Projekto veiklas planuojama įrengti Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centre priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo bei tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS) kabinetus, atlikti šių patalpų paprastojo remonto darbus bei aprūpinti juos reikalinga įranga.

Įgyvendinant Projektą planuojama pritaikyti Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro bei jo padalinių Baltosios Vokės, Turgelių, Jašiūnų ambulatorijų infrastruktūrą specialiesiems neįgaliųjų poreikiams bei įsiygti reikalingą įrangą.

Siekiant pagerinti Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro sveiko senėjimo srityje teikiamas slaugos paslaugas pacientų namuose, Projekto apimtimi planuojama įsigyti medicininę įrangą.

Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas pagerinti kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų ir kraujotakos ligų, vaikų ligų, sveiko senėjimo sriyse sričių profilaktiką, diagnostinių bei gydymo paslaugų prieinamumą bei kokybę, tokiu būdu sumažinti Šalčininkų rajono gyventojų sergamumą bei mirtingumą.

Įgyvendinus projektą „Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ bus prisidėta prie rodiklių „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“ - P.S.363 bei „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“- P.B.236.

Projekto trukmė iki 2020 m. sausio 31 d.